Föreningen är en helt ideell förening som bildades 2008, efter att ett lyckat första barnläger genomfördes 2007 i Värmskog. Pengarna som samlas in används endast till barnen, vilket vi också har inskrivit i våra stadgar. Ingen i föreningen får använda en enda krona för egen räkning utan allt ska gå till barnen. Används inte pengarna under ett barnläger så kommer dessa att användas till nästkommande läger. Det inträffar också att pengar har skickas till barncancersjukhus i Ukraina eller används för att betala skolmat till de barn som annars inte har råd att äta. Donationer i olika former har medfört till att barnen återvänder till sitt hemland med en ny syn på sitt eget liv och framtid. För många har sommarlägret varit en hjälp till ett nytt liv. 

''Ge ett barn en fisk och hen ska ha mat för en dag. Lär ett barn att fiska och hen ska ha mat för hela livet.'' 

Vår budget för ett läger är omkring 150 000 kr. Vi har tack vare många bidrag från företag och organisationer i Värmland kunnat genomföra 5 läger under åren. Vår budget omfattar allt från transporter inklusive resehandlingar såsom pass, boende och måltider. Utöver detta även aktiviter för att ytterligare förgylla barnens vistelse hos oss.