Nästa läger planerar vi att genomföra sommaren 2017. Våra samarbetspartner och bidragsgivare bestämmer själva vad och hur mycket de önskar ge till de som kommer till sommarlägret. Inget bidrag är för litet men inget bidrag heller för stort. Hjälp oss att genomföra ytterliggare ett barnläger i västra Värmland. Vi kan inte genomföra aktiviteterna utan det breda stöd vi genom åren fått från näringlivet och privatpersoner.