''- I samband med GPDR har alla som är med på denna sidan gett samtycke till det som synes''

Vi finns för svar på din fråga!

Varje individ har sin egen historia, även om den kan likna anndras så kommer den alldrig bli någon annans. Det är vår personliga historier som driver varje individen och riktar oss emot olika former av målsättningar. Något som är gemensamt hos alla innom föreningen, vare sig det är vålentärer, styrelse medlemmar, sammarbetspartners eller bidragsgivare, är att vi glädjes av behövandes gjädje. 

Styrelse & Kontaktlista

Maryna Bialesta Vilhelm  - Ordförande 


 

Jonny Nygaard - Grundare - Vise ordförande
 

Lennart Rönning - Kassör

Lena Skogsberg - Sekreterare

Flemming Vilhelm - Grundare 
 

Benjamin Vilhelm  - IT ansvarig 
 

Maria Pettersson Brunsell - Valberedning 

Anders Skogsberg - Valberedning

Styrelsens egna ord om dess deltagande


- ''Sedan lägrets början har jag varit med och hjälpt till på något sätt. Mitt intresse för lägret rör sig om framtidsperspektivet för varje individ som deltar på lägret, ingen vet om nästa barn kommer förendra våran historia och därför är det viktigt att ge dem den möjligheten till det bättre. Var den ändrignen du vill se i värden''

- ''Som liten bodde jag på barnhem i Danmark. Jag kommerihåg en svart bil som stannar vid infarten, en man som kliver ut. En man som med sin förmöghenhet önskade visa oss en ny syn på våra liv. Det var första gången jag kom till Sverige på sommarläger och efter en veckor hade jag haft den bästa sommaren i mitt barndoms liv.''

- ''Jag var med och skulle filma lägret 2007 men när jag mötte barnen. 37 barn blev jag glad.
Var efter detta med att samla in pengar, mat och kläder varje därefter. Nästan varje år efter 2007 har jag rest till Ukraina för att hjälpa även på plats. På så sätt kan jag följa med på den enorma resan många av barnen gör efter sitt besök i Sverige.''

- ''Sommaren 2009 kom jag till Sverige i från Vitryssland och agerade som ledare på sommarlägret i Tvärud. För både min del och min älste sons del ledde lägret till en stor livsändrign därav att jag hittate min kärlek och min son hittade en far att se upp till. idag är jag med för att förvärkliga barnens drömmar och potential.''

 

För vissa är det behövligt att få lätta på sitt hjärta. Det kan vara så att du har något att kommentera angående kommande- eller tidigare sommarläger. Det kan även handla om att du önskar vara med och bidra i någon form. Önskar du skriva en kommentar i gästboken eller ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna är du varmt välkommen att göra detta.

Gästbok (anonymitet är en rättighet)

Kontakta oss (alla uppgifter stannar hos oss)